Före- & efterbilder

Här kan du se exempelbilder "före och efter" på det område du är intresserad av att förändra:

Klicka på bild för att få den förstorad.


Patienterna kommer till oss tack vare vårt goda renommé. Kliniken behöver inte annonsera i pressen. Operationstiden kan ordnas inom två månader, ibland snabbare.