Näsplastik
före- och efterbildeR

(SAMTLIGA NÄSPLASTIKER SOM VISAS HÄR UTFÖRDES AV MED. DR. IGOR NIECHAJEV)

Läs mer om näsplastik


 
 
TEXT


 
 
 
30-årig man fick sin näsa bruten och sned vid en skada på arbetsplatsen. Opererad 2 månader senare med korrigerande näsplastik. Resultat 1,5 år senare.


 
 
23-årig man med en syrisk påbrå och en mycket stor näsa och sned näsans skiljeväg. Opererad med endonasal teknik korrektion av näsan och skiljevägen. Högra bilder visar en mycket stilig ung man med en stilig näsa. 
 
 
 
34-årig kvinna som jag opererade live vid en kongress förra året i Odessa, Ukraina.
200 plastikkirurger satt i salen och ingenting får strula. Inte alla kan operera och kommentera, förklara samtidigt.
Bilderna före och 2 månader efter operationen. Patienten är mycket nöjd.


 
 
Tvillingar före och 1 år efter näsplastiken


 
 
22-årig kvinna före och 1 år efter näsplastiken.
Beautiful people can get beautiful results.
Resultatet beror till en stor del på "materialet" och olika
individer har olika förutsättningar.


 
 
30-årig man med kurdisk/persisk ursprung hade en överdimensionerad
näsa, som dessutom krökte sig när han log. På de högra bilderna är han 3 år efter
en reduktions-näsplastik. En mycket nöjd patient.


 
 
En 27-årig man med rötter i Persien ogillade puckeln på näsryggen
och  att nästippen droppade ned. Här före och 3 år efter en
förminskning och förfining av näsan.


 
 
 
62-årig sportklubb president fick sin näsa kvaddad vid en bilolycka
utomlands för många år sedan. Blev opererad akut med dålig resultat.
Nyligen genomgick han näsrekonstruktion på Lidingö-kliniken.
Det var inte den lättaste operation kan man saga.


 
 
 
29-årig kvinna tidigare opererad 4 gånger av andra plastikkirurger i Stockholm.
 Hon sökte till Lidingö-kliniken med önskemål om förbättring / rekonstruktion.
 Patienten hade en bolliknade nästipp fylld med bindväv och för mycket sänkt
 näsrygg (vänstra bilder). De högra bilderna visar slutresultatet2 år efter operationen hos oss.

 
 
  
21-årig man av arabisk/kurdisk ursprung, före och 3 år efter näsplastiken.
Ett stort kunnande krävs för att operera en så svår näsa och uppnå ett fördelaktigt utseende.


 
 
 
26-årig kvinna med ursprung i Mellanöstern före och 4 år efter näsplastiken.


 
 
 
30-årig man med en krokig näsrygg och droppande nästipp.
Före och efter en näsplastik med öppen metod.


 
 
19-årig flicka med rötter i Mellanöstern, före och 2 år
efter näsoperationen.


  
  
  
29-årig kvinna med rötter i Mellanöstern hade en bred näsa med en knöl på på näsryggen.
(vänstra raden). Mellersta raden visar en förbättring, men ej färdigt resultat efter 6 månader.
 Högra raden visar resultat efter avslutad läkning 1 år efter operationen.

Därför kära patienter bespara oss och er tid och avstå från att boka besök under
 läkningstiden.  Ha tålamod, ett år måste passera för att uppnå resultatet. 
 
 
26-årig kvinna före med en stor näsa med en hump och 1 år
 efter en näsplastik. Resultat- en mild "skidbacke".


20-årig kvinna, vänster bild före näs- och hakplastiken,
centerbild dataplanering samt höger bild åtta år efter en förfinande
 näsoperation och hakförstoring. Profilen har en bättre balans nu.


 
30-årig man före och efter näsplastik och fettsugning under hakan.


 
 
En 22-årig man med en stor näsa med en puckel på näsryggen
och en sned skiljevägg. Före och ett år efter näsplastiken och
korrektionen av näsans skiljevägg.


 
 
En 22-årig kvinna, föräldrar härstammar från Mellanöstern.
 Före och 1 år efter en näsplastik och korrektion av näsans
skiljeväg.


  
  
  
En ung kvinna med en icke så fin näsa. Hon genomgick en näsplastik och resultatet blev bara bättre med åren.
Vänstra bilder-före ingreppet. Mitten -efter 1 år. Högra bilder -efter 5 år.


 
 
35-årig kvinna, opererad två gånger på ett annat sjukhus.
 Dåligt resultat, rekonstruerad näsa på Lidingökliniken.


 
24-årig man med kraftigt förskjuten näsans skiljevägg.
Andningen genom den högra näsgången är blockerad.
Opererad med korrektion av näsans skiljeväg (septumplastik).


 
 
25-årig kvinna med rötter i Iran, före och 3 år efter en näsplastik.


 
 
55-årig man med kurdisk ursprung hade en mycket stor näsa
 (så kallad rhinomegali), hög näsrygg med en puckel och en tjock
 nästipp. Opererad med reduktionsplastik. Högra bilder visar honom
1 år efter operationen. Ett naturligt resultat.Specialinstrument som används vid näsoperationer.