Näsplastik/ Näskorrektion


En bra näsplastik är en tekniskt avancerad operation. Den ställer höga krav på operatörernas fingerfärdighet. Näsan sitter mitt i ansiktet och har därför en central betydelse för vårt utseende. Ytternäsan är uppbyggd av brosk i nedre delen och av ben i den övre halvan. Näsan är inte bara ett organ som ger ansiktet dess markanta särdrag, den är också viktig för luftpassagen. Inandningsluften rensas och fuktas när den passerar genom näsgångarna. En deformerad näsa medför ofta störningar av andningen genom näsan. Därför är målet för näsoperationer såväl en estetisk förbättring som i förekommande fall också är en normalisering av andningsfunktionen.

          Undersökning och personlig konsultation är nödvändig för planering av ingreppet. Eftersom åtgärderna för varje näsa är specifika, diskuteras detta i detalj vid konsultationen. Frågor via e-post är av lite eller inget värde.

          Vid konsultationen visas en simulerad databild. Den hjälper patienten att förstå vad som kan uppnås och vad som är olämpligt. Dr Niechajev har utfört ca 2300 näsoperationer och tillhör en av de mest erfarna näskirurgerna i Sverige.


Bedövning

De flesta näsoperationer utförs under kontrollerad bedövning. Först ges en lugnande medicinering, och när patienten slumrar till kombineras detta med lokalbedövning. På så sätt känner man inte injektionerna. Helnarkos behövs bara vid några enstaka fall och kan erbjudas på begäran av patienten. Narkosoperationer medför en extra kostnad på 5 000 kr.


Operationstid: 1-2 timmar.

Teknik

Näsplastik kan utföras med olika metoder. De är beroende av: patientens behov, patientens önskemål och kirurgens kunskaper. De flesta erfarna näskirurger utför ca 90 procent av näsoperationerna med endo nasal teknik (snitt läggs osynliga inne i näsborrarna). I ca 10 procent av fallen tillämpas öppen teknik. Öppen teknik utförs genom ett litet snitt framtill på skiljeväggen mellan näsborrarna. Öppen teknik är nödvändig vid svåra deformeringar av nästippen, eller hos en del tidigare opererade näsor. Vid hälften av fallen måste även näsans skiljevägg korrigeras. Den opererade näsan stabiliseras med tejp och en plastskena.


Efteroperationen

Patienten kan lämna kliniken ca 2 timmar efter operationen. Vi rekommenderar att patienten blir hämtad. Att köra bil efter operation är olämpligt p g a medicineringen.

Kliniken tillhandahåller färdiga påsar med smärtstillande tabletter. Dessa kan behövas första dygnet. Det yttre förbandet avlägsnas efter en vecka. Stygn inne i näsan smälter bort vid samma tid. 80 procent av svullnaden försvinner första månaden och men hela svullnaden försvinner efter ett år. Det beror på att huden måste anpassa sig till det förändrade ”stativet”. I några procent av fallen kan en sekundär förbening bildas på näsryggen. En sån avvikelse kräver en mindre justering, men görs först när läkningen är avslutad, ca ett år efter operationen.
 

Komplikationer

En näsplastik tolereras mycket väl av unga och friska individer. Under det första dygnet sipprar lite blod och bedövningsmedel från näsan. Detta är normalt och upphör spontant. Rökning och intag av vissa mediciner kan orsaka ökad blödningstendens. Beröringskänseln är störd under några månader, särskilt på nästippen, men brukar därefter återgå till det normala. I allmänhet känns alltid små ojämnheter på näsryggen, men så länge dessa inte syns gör man ingenting åt detta. Ärrbildningar kan ibland orsaka förtjockningar eller förskjutningen i näsvingebrosken. Även hos den mest erfarne näskirurgen kan det biologiska läkningsförloppet utfall ogynnsamt. Ett sådant utfall fodrar en sekundär korrektion.

          Rökning försämrar blodcirkulationen, minskar blodets levringsförmåga och påverkar sårläkningen negativt. Rökning bör därför undvikas. Det tar fyra veckor för att tobakens menliga åverkan skall upphöra.

 

Med Dr Igor Niechajev

Med Dr Joakim Athlin


Mer information på engelska i PDF format:

9 things your patients need to know about Rhinoplasty. (Engelsk text)Rubrik

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT
Lidingökliniken 2015-04-27