Lidingö-klinikens information om bröstförstoring

Vilka som opereras

Två stora kvinnogrupper kan urskiljas. Två tredjedelar av de som söker för bröstförstoring är kvinnor mellan 27 och 36 år. Såna som har fött ett eller flera barn och upplevt att brösten förtvinat p g a amningen och åldern. Majoriteten av dessa kvinnor vill återställa brösten till sin forna form. Vanligt förekommande är att när barnafödandet är avklarat och familjen anses komplett vill man göra nånting åt sig själv. En annan utlösande faktor för beslut om en plastikoperation kan var när nånting drastiskt sker i livet, när man fyller jämnt eller har genomgått en skilsmässa.

          I Frankrike godkänner den allmänna försäkringen att en kvinna som har fått en bröstförminskning till följd av amning är berättigad till bröstförstoring på ett offentligt finansierat sjukhus. Härvid används dock de billigaste implantaten och operationen utförs ofta av oerfarna läkare.

          Det finns knappt någon möjlighet att i praktiken få brösten förstorade på ett offentligt sjukhus i Sverige. Ett intyg från en psykiater kan öppna vägen för placering på sjukhusets väntelista. Dessa operationer hamnar emellertid ofta som oprioriterade fall. Med dagens köer och handläggningstider hinner många uppnå pensionsåldern innan operationen blir av. Den som vill göra en bröstförstoring måste därför söka sig till privata kliniker.

          Innan du opererar dig bör du försäkra dig om att kirurgen är medlem av Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Denna förening har höga inträdeskrav på bevisad skicklighet, vilket utgör en viss garanti. Kirurgiska lyckosökare s k ”cowboy kirurger” förekommer och dessa ger ofta upphov till skräckexempel i massmedia. Var vaksam om någon kallar sig ”kosmetisk kirurg”, ”laserkirurg”, ”specialiserad på plastikkirurgi” (utan att vara specialist), ”specialiserad på kosmetisk kirurgi” eller där annonser med endast företagsnamn utan att kirurgens namn förekommer.

          Vi varnar samtidigt för billiga operationer i utlandet. Även om själva operationen är billigare tillkommer kostnader för resa, hotell, tolk samt för tidsförlusten. Det finns aktörer som organiserar resor till exempelvis Estland, Ryssland, Polen eller Thailand. Länder där kirurgerna inte har samma utbildningsstandard. Där kan förekomma sjukvårdsinrättningar som är omoderna. Det samma kan säga om operationsmetoder. Agenturer som genom annonser i Sverige lockar godtrogna till medicinsk turism bedriver desinformation genom att beskriva sina uppdragsgivare som fullt jämförbara med svenska kirurger.

Det är mycket vanligt att man i utlandet använder billiga implantatmodeller eftersom turistande patienter har svårt att hävda garantin. Uppföljning och eventuella problem får den svenska sjukvården ta hand om. Tyvärr fångar dessa skrupelfria förmedlare alltjämt några godtrogna patienter.

          Den andra stora stora patientgruppen är kvinnor i 20-26årsåldern. I förekommande fall  har de nedbantade bröst p g a av alltför intensiv träning. Här förekommer önskemål om riktigt stora förstoringar oftare än den förra gruppen av i den förra gruppen av mogna kvinnor. Vi avråder dock från överdimensionerade implantat. Det finns en övergripande risk att brösten blir hängiga och kan kännas tunga.

 

Avbetalningar

Lidingökliniken har ingen möjlighet att acceptera avbetalningar. Eventuell hjälp med finansiering får patienten ordna själv. Antingen via bank, släktingar eller hos ett finansinstitut.

 

Bröstimplantat

En bröstförstoringsoperation går ut på att öka bröstens storlek genom att tillföra bröstvävnaden en utfyllnadskudde, ett s k bröstimplantat. Alla implantat består av ett hölje av silikon som kan ha en glatt eller räfflad yta. Det råder delade meningar om släta eller fårade implantat ger mjuka, naturliga bröst. En klar majoritet av kirurgerna idag tror att räfflade implantat är bättre. Implantatinnehållet kan variera men utgörs oftast av koksalt, flytande silikon eller geléartad silikon (fast silikon).

          Alla typer av implantat har sina speciella fördelar och nackdelar. Valet av implantat bör ske i noga samråd med kirurgen. Allmänt kan sägas att koksaltfyllda implantat har fördelen att inte innehålla silikon, men kan kännas lite vattninga hos smala personer med en liten byst. Det finns en risk att koksaltimplantatet punkteras. En sån, spontan punktering är ofarlig men innebär att patienten måste opereras om. Dessa volymförluster inträffar i praktiken oftare än tillverkarna vill erkänna. Lidingöklinken använder inte längre koksaltfyllda implantat.

          Flytande silikon påminner mest om bröstens naturliga innehåll. Vid en ådersbetingad materialsvaghet finns risk att silikonet rinner ut i den bindvävspåse som bildas runt implantatet. Bröstet ändrar form och implantatet måste bytas ut. Sedan 1997 har vi ersatt flytande silikon med ett implantat fyllt med en geléaktig fast silikon. Dessa hög-viskösa implantat s k hallongelé har sån resistens på silikonet att den stannar inuti höljet även om det skulle uppstå ett hål eller en spricka. Dessa moderna implantat anpassar sig med en gång. Brösten behöver inte masseras. Hallongeléimplantaten ger i regel något hårdare bröst än flytande silkon-implantat. Men å andra sidan gör den typen av fastare implantat att risken för s k kapselbildning (för hårda bröst) blir i princip obefintlig.

          Tillverkningsprocessen av geléhallonimplantaten är mera komplicerad än de äldre implantaten. Därför är såna implantat ca 15 procent dyrare än implantaten med koksalt eller flytande silikon.

          Alla implantat som används vid Lidingöklinken kommer från tillverkare vars produkter har livstidsgaranti. Denna garanti täcker kostnaden för implantatet men inte kostnaden för operationer.

          Det pågår en ständig teknisk utveckling på det här området. Lidingöklinken är en slags konsultanstalt för implantattillverkaren Eurosilicone i Frankrike. Det innebär att vi inte bara följer utvecklingen, vi deltar i förändringen. Dagens implantat är mycket säkrare än de var för ett deceinnum sedan. Livslängden uppskattas vara 12-15 år. Efter den tiden är de mindre säkra. Men det innebär inte att alla implantat måste bytas ut. I förekommande fall håller de mycket länge.

          Det främsta tecknet på att ett implantat måste bytas ut är att bröstet ändrar sin form eller storlek. Detta brukar upptäckas av kvinnan själv, vid mammografi eller undersökning.

          Det är betydligt enklare att byta ut ett implantat jämfört med att sätta in det för första gången. Många gånger kan det göras under lokalbedövning, d v s utan narkos.

          Det inträffar numera sällan att implantathöljet brister. Men implantatet beter sig olika beroende på kuddens innehåll:

·         implantat med koksalt tas upp av blodet och leds ut via urinen.

·         hallongelésilikon rinner inte ut utan stannar på plats även vid en skada på implantathöljet

·         flytande silikon sipprar visserligen ut men stannar inom den bindvävskapsel som kroppen bildar, därifrån kan den avlägsnas av kirurgen.

Att silikonet kan rinna ut i hela kroppen är inte sant.

 

Implantatets storlek och form

Storleken på implantatet spelar en stor roll och måste individuellt anpassas till kvinnans önskemål, hennes kroppsmått och kirurgens förnuft. De vanligaste implantatstorlekarna i Sverige är 220 till 350 ml. För att testa en lämplig storlek kan man t e x prova en behå av större storlek.

          Både droppformade s k anatomiska implantat och runda implantat finns i olika profiler och mjukhetsgrader. Dessa måste väljas med vägledning av patientens önskemål och anatomi. Bredden på befintliga bröst, tjockleken av subkutanvävnad, bröstkorgens storlek och form samt ett dussintal andra parametrar måste vägas in.

          Lidingökliniken har medverkat till att skapa ett hjälpmedel för patienten att bestämma en optimal implantatstorlek. ”Tre stegs system” används av ”external sizers” som läggs in i behån och bestäms med tabeller och implantatparametrar.

 

Viktig information innan beslut om operation

1.       Om du med fingret kan känna dina revben under ditt bröst eller på sidan av bröstet kommer du att kunna känna kanten av ditt implantat. Det gör alla patienter som har underhudsvävnad tunnare än 2 cm.

2.       Tillverkarna av implantat har i sin strävan att öka hållbarheten ökat höljets tjocklek. Och tjockare hölje kan vara lättare att känna vid beröring av brösten.

3.       Om en palperbar kant av bröstimplantat kan vara ett problem för dig är det bättre att avstå från förstoringen.

4.       Vi kan inte ändra karaktären eller tjockleken på dina vävnader. Om du är smal, eller har mycket små bröst, kommer du med större sannolikhet kunna känna dina implantat.

5.       Ju större implantat du väljer, desto större blir deras påverkan på dina bröstvävnader under åren. Stora implantat orsakar mera hudsträckning. Förstoringen tunnar ut dina bröstvävnader, vilket leder till att brösten sjunker mera. Dina vävnader blir inte spänstigare med åren, och de blir mindre effektiva i att stödja vikten av ett bröstimplantat. Därför kan det på sikt bli problematiskt med för stora implantat.

6.       Om du vill ha helt naturliga bröst, bör du avstå från bröstförstoring.

 

Kirurgiska tekniker

Operationen tar drygt en timme och sker i lätt narkos som utförs av klinikens narkosläkare. Efter bröstförstoringen stannar patienten kvar på kliniken under natten. Patienten är under uppsikt av en legitimerad sjuksköterska. Anledningen är att anhöriga inte skall ägna sig åt postoperativ vård.

     En ny förbättring är att kirurgen lägger in en tunn slang i brösthålan. Genom denna slang får patienten små mängder av ett långtidsverkande bedövningsmedel som heter Narop. Bedövningen lindrar en del av smärtan under det första dygnet, när återhämtningen brukar upplevas som värst.

     De vanligaste implantaten idag, är fast silikon s k geléhallon. Det implantatet placeras i 85 procent av fallen helt eller delvis under bröstmuskeln. I ca 15 procent  av fallen är det lämpligare att operera implantetet under bröstkörteln, eftersom dessa patienter har hängiga eller strutformade bröst. Patienter som har minimal bröstvävnad och lite underhudsfett, t ex kroppsbyggare, får implantaten inopererade helt eller delvis under bröstmuskeln. Dessa patienter har mera ont under de två första dagarna efter operationen och får därför mera smärtlindring än i normalfallen.

     Det finns tre olika sätt att införa implantatkuddar. Snitten kan placeras: under bröstet, runt bröstgården eller i armhålan. För hallongeléimplantatet tillämpas ett 5 cm långt snitt under bröstet. Särskilda droppformade implantat kräver millimeterprecision vid placeringen. Snittet runt bröstgåredn kan användas för patienter som inte har ammat och har tillräckligt stora bröstgårdar (med yttre omkrets < 10 cm). Kvinnor som har ammat har oftast lite bakterier i mjölkgångarna och detta kan orsaka inflammationer. Ärren vid bröstgården brukar dock vara diskreta och är med lite tur vid läkningen oftast helt osynliga. Men i cirka hälften av fallen inträffar lätta, eller måttliga, känselstörningar i bröstvårtorna.

 

Bröstförstoring via armhålan

Sedan två år tillbaka finns högviskösa implantat med olika fasthetsgrad och med både rund form och droppform (anatomiska implantat). Runda implantat används vid eventuellt byte av implantat. En bröstförstoring via armhålan är särskilt lämplig och populär hos unga kvinnor utan barn. Denna operation är något svårare för kirurgen, men oftas bättre för patienten. Dr Igor Niechajev har konstruerat ett instrument som underlättar att få implantatet på plats vid införande via armhålan. Lidingökliniken är en av få kliniker i landet som sätter in droppformade implantat via armhålan. Fördelen är att ärren blir diskreta och göms i andra regioner än brösten.

 

Bröstlyft

Ungefär var femte kvinna som konsulteras om bröstförstoring har bröst som hänger så mycket att operationen även kräver ett bröstlyft. En säker metod att åstadkomma ett bra reslutat är att dela upp bröstförstoringen och bröstlyftet på två operationer, med några månaders intervall. Nackdelen är att man utsätter patienten för två operationer med förlängda sjukperioder och konvalescens (tillfriskningsperiod). Att utföra ett bröstlyft och en bröstförstoring samtidigt är tekniskt svårt och kräver en gedigen kirurgisk erfarenhet. En sån operation blir dubbelt så lång som en förstoring, men minimerar konvalescenstiden.

     Vid en bröstlyftsoperation reducerar man överflödig brösthud genom att skära bort en ring runt bröstgården och avlägsna hud i nedre delarna av brösten. Det blir resulterar ofta i ett ärr som har en ankarformation runt bröstgården. Ibland kan ärren vara L-formade. Kliniken har en egen ärrbesparande metod som innebär att man bara har ärr under brösten och runt bröstgården. Valet av metod sker i samråd med patienten. Efter hudreduktionen omfördelas och förstärk bröstvävnader och ett implantat införs enligt standardmetod.

     Stygnen är helt gömda i huden och behöver inte tas bort alls. Kroppen löser upp stygnen, vilket är till fördel för patienter som har lång väg till en vårdcentral.

     Uppföljning och kontroller är lika viktiga för oss som operationen. Det är enda sättet att utvärdera resultatet. Antalet återbesök bestäms av patientens behov. Efterkontrollerna ingår i operationsarvodet.

     Efter en bröstoperation känns kroppen annorlunda och ovan. Det tar tid att komma i balans med sigsjälv och vänja sig vid sina nya bröst.

 

Utvecklingen går framåt

Både bröstimplantaten och den kirurgiska tekniken har förbättrats sedan 1962 då de första silikonimplantaten användes för bröstförstoring. Detta skedde i USA. Idag uppnås bra eller mycket bra resultat i över 95 procent av fallen. Men det finns naturligtvis risker med all kirurgi. Problem som kan uppstå under inläkningen är: fel läge på implantatet (5 procent), blödning eller infektion (2 procent) eller att brösten blir för hårda s k kapselbildning. Såna komplikationer kan en skicklig kirurg hantera hos de flesta patienter. Sedan införandet av hallongeléimplantatet har den besvärliga kapselbildningen mer än halverats. Den förekommer hos ca 10 procent av patienter opererade med koksalt eller silikonimplantat, och i 3 procent av kvinnor opererade med högviskuöst gelimplantat. Hos en på hundra fall kan komplikationen bli så omfattande att man är tvungen att avlägsna implantatet. Brösten i såna fall till sin normala form. Varje kvinna bör informeras om dessa risker innan hon bestämmer sig för operation.

     Vår uppföljningsstudie på 80 patienter opererade 1997-1999 visade att var femte kvinna hade en känselstörning på brösthuden fem år efter operation. Denna känselstörning var i 2 procent av fallen lokaliserad till bröstvårtorna. En fjärdedel av uppföljningsstudien uppgav att deras bröst inte var tillräckligt mjuka. 98 procent var nöjda med operationen i sin helhet.

     Sedan 1997 har vårt team opererat 1200 kvinnor med hallongeléimplantat. Klinikens läkare har publicerat vetenskapliga arbeten i Sverige och USA om bröstförstoring. Dr Niechajev och Dr Jurell har spelat in en undervisningsvideo om bröstförstoring som riktar sig till andra plastikkirurger. Dr Niechajev har undervisat och lett kurser om bröstförstoring i Caracas, Venezuela, Malaga, Damascus, Moskva och på Fillippinerna.

     Vi kan konstatera att komplikationsfrekvenser har blivit lägre. Med hallongeléimplantatet har resultatet blivit bättre och patienternas tillfredställelse högre än med andra implantat. Vi använder sedan 2001 inga andra implantattyper än hallongeléimplantat.

 

Är silikonet farligt?

Det finns stora epidemiologiska studier  där man under flera års tid följer upp kvinnor med och utan silikonimplantat. Såna studier har genomförts både i USA (Mayo Clinic) och vid Karolinska Institutet. Av dessa framgår att det inte finns några vetenskapliga belägg för att silikonimplanteten skulle orsaka cancer eller reumatiska sjukdomar. De rättsprocesser som ibland pågår i USA är snarare ett symtom på stämningsbenägna åklagare.

 

Viktigt att ta reda på kirurgens kompetens

Kvinnor som är missnöjda med sin bröstoperation får ofta större gehör i massmedia än de som känner sig nöjda. Dessa skräckexempel sprider en ensidig bild. Oftast är misslyckade operationer rekonstruktioner efter bröstcancer. Hos dessa patienter är läget mycket svårare. Huden är stram eftersom mycket vävnad har avlägsnats. Området kan ha blivit strålat, vilket också försvårar läkningen.

     Andra operationer kan också ha misslyckats p g a lekmannakirurger. Det är viktigt att försäkra sig om att den tilltänkte operatören verkligen är specialist i plastikkirurgi (det finns 130 i Sverige). Dessutom bör hen han eller hon vara ansluten till Svenska Föreningen för Estetisk Plastikirurgi. Föreningen har 70 medlemmar och ställer höga krav på utbildning och kompetens.

 

Notis: Exempel som som används i samband med vår marknadsföring t ex på nätet är i genomsnitt bättre än genomsnittet. Såna resultat ofta uppnås, men inte alltid. Bra resultat är en samverkan med ”materialet” (brösten och kroppens utseende), kirurgens skicklighet samt patientens allmäntillstånd vid operationstillfället. Patientens medverkan under den postoperativa perioden spelar också en stor roll för det framtida resultatet.

 

Med Dr Igor Niechajev, plastikkirurg

Dr Hans Atterhem, plastikkirurg

Med Dr Joakim Athlin, plastikkirurg

Lidingö, 28 maj 2015Klinikens bibliografi beträffande bröstförstoring:

1. Gylbert, L., Asplund, O., Jurell, G. and Olenius, M. Results of subglandular breast augmentation using a new classification method- 18-year follow-up. Scand. J. Plast. Reconstr. and Hand Surg. 23:137, 1989.

2. Niechajev, I.  High-cohesive gel silicone implants- advantages and disadvantages.
(in swedish) Hygea,- Läkarriksstämma 108:102, 1999.

3. Niechajev, I. Cohesive silicone gel implants with anatomic shape- Manual för kirurger. Eurosilicone, Frankrike , 2000.

4. Niechajev, I. Mammary augmentation by cohesive silicone gel implants with anatomic shape- technical considerations. Aesth.Plast.Surg.  25: 397-403,  2001.

5. Niechajev, I. and Jurell, G. Cohesive anatomic shaped silicone gel implants for mammary augmentation. Edited instructional video 15’.
Eurosilicone, Apt, France, 2001.

6. Niechajev, I. Anatomic cohesive silicone gel implants. Manual of surgical techniques and patient care. Eurosilicone, Frankrike , 2003.

7. Niechajev, I. Anatomical breast implants: different experience. (letter to the editor) Plast. Reconstr. Surg. 112:1186, 2003

8. Niechajev, I. Innovative augmentation. Body Language. Plast. Cosm. Surg. 11: 16-19 , 2003.

9. Niechajev, I, Jurell, G, Lohjelm, L. Prospective study comparing two  brands of cohesive  silicon gel breast implants with anatomic shape- 5 year follow up. Accepterad för publicering i Aesthetic Plastic Surgery Journal, USA, 2007.