Fettsugning

Fettsugning är en ny operationsmetod som utvecklades i början av 1980-talet.
Operationen leder till bestående avlägsnande av fettansamlingar på bestämda ställen på kroppen. En allmän övervikt kan inte behandlas med fettsugning!

Operation med fettsugningen tillämpas oftast i lår och höft regionerna. Den kan också användas på baken, buken, under hakan, runt knäna och på underbenen.

Förutsättningen för operation är alltid att den hud som täcker området som behandlas med fettsugning är relativt spänstig. I de fallen där huden är slapp, måste fettsugningen kombineras med en reduktion av huden, vilket nödvändiggör relativt långa snitt och ärr. Skulle man enbart fettsuga en buk med slapp hud, blir resultatet som ”en fotboll som man släppt luften ur”.
Fettsugningen fungerar ofta som en impuls för våra patienter för att ändra kostvanor och livs still vilket leder till målet att få ett slankare, sundare kropp. För att objektivisera utvärderingen av våra operationer och det postoperativa förloppet använder vi oss av ett elektroniskt instrument ”Body Fat Watcher” som fastställer hur många procent av patientens kropp består av fett. Ett normalt värde varierar beroende på patientens längd, vikt, sex och ålder. Generellt sätt bör den vara under 30% för kvinnor och under 25% för men. Samtidigt kalkyleras patientens BMI ( body mass index) genom att dela vikten i kg genom längd i meter i kvadrat (kg/m2). Detta är det internationellt mest spridda metod för att bedöma patientens vikt.

Kliniskt klassifikation av BMI

Mindre än 18,5
18,5 – 20
20 - 25
25 – 29
30 - 35
Över 35
undervikt
slank
optimal
övervikt
sjuklig övervikt
extrem övervikt
 
BMI mellan 20 och 25 är normalvikt, mellan 25 och 30 räknas som övervikt. Fetma (obesity) definieras vid BMI över 30. Ett BMI över 30 indikerar en ökad risk vid operationer i narkos. Vi gör dessa mätningar före- och cirka ett halv år efter operationen för att få ett jämförelse. Man skall dock inte stirra sig blint på BMI värdena. Särskilt unga kvinnor kan ha sin optimala vikt med BMI något under 20, utan att vara magra. Däremot är de flesta med BMI över 23,5 är mulliga.

Fettsugningsoperation utförs ofta i narkos, dvs. patienten sover under ingreppet. I många fall tillämpas ryggbedövning i stället, eller lokalbedövning kombinerat med vätskeinfiltration av de regioner som ska behandlas. Man opererar genom 10-15 millimeter långa hud snitt, anlagda på strategiska ställen som sedan kan täckas av kläder. Där införes en rörformad fettsugningskanyl i fettansamlingen. Kirurgen rör kanylen fram och tillbaka i olika lägen. Klumpar av fettvävnad sugs in i en behållare med hjälp av ett negativt tryck som skapas med en kraftig pump. Kirurgen växlar mellan sug kanyler av olika kaliber och längd, beroende på det behandlade område och patientens behov. Härvid avlägsnas överskott av fettvävnad och också lokala receptorer – små nervcentra som styr inlagringen av fettet. I stället bildas bindvävnad under läkningsfasen och därför en ny lagring av fett på samma ställe i normala fall är inte möjlig.

Fettsugningen medför dock ingen garanti för ett bestående resultat för personer som uppenbarligen missköter sin diet och har felaktig livsstil, med mycket sittande, rökande och lite, eller ingen motion. Vi har sett några sådana patienter. De har återfallit till fetma och efter några år hade de ökat mer i vikt än innan behandlingen inleddes. För de flesta patienterna blir dock fettsugningen en kick till att bry sig mera om sin kropp, börja träna och leva ett sundare liv. Detta är den vanligaste reaktionen på den investering i sig själv som man har gjort i samband med operationen.

Efter genomgången fettsugning stannar patienterna oftast kvar över natten på kliniken och övervakas av en legitimerad sjuksköterska. Våra patienter förses med smärtstillande mediciner från kliniken i samband med utskrivningen och i förekommande fall även recept på medicin. De behandlade regionerna tejpas för att vävnaderna och huden skall krympa snabbare och jämnt. Patienterna får en korsett med sig hem som skall användas under 1 månad. Efter 1 vecka avlägsnas tejpen och stygnen från huden.

Unga friska patienter kan återgå till sina normala aktiviteter efter 3-4dagar. Sjukskrivning längre än 1 vecka är sällan nödvändig.

Moderna varianter av fettsugning som Ultraljudsfettsugning, Liposkulptering och Ytlig fettsugning används regelmässigt här på Kliniken. Kom ihåg att slutresultatet inte enbart beror på utrustningen och kirurgens skicklighet, utan även på materialet. De bästa resultaten ser man hos patienter med fina kroppar, som har endast lokala fettansamlingar och inte en generell fetma.

Den behandlade regionen eller regionerna är svullna i några månader. Slutresultatet kan först bedömas när svullnaden har gått ned, bindvävnad har bildats och huden har dragit ihop sig. För detta krävs att det passerar minst 5-6 månader efter operationen.

Risker och komplikationer

Alla operationer medför risker. Det kan tex. komma en efterblödning trots noggrann blodstillning under operationen. En läkningsstörning, sämre blodcirkulation, eller en inflammation kan också komplicera ett postoperativt förlopp. Patienterna informeras om dessa komplikationer vid en personlig konsultation. Våra läkare är väl förtrogna och utbildade för att minimera riskerna, råda för en lämplig operations omfattning och rekommendera en optimal variant för varje enskild patient. Ni kommer att erhålla ytterligare skriftligt material om fördelar och nackdelar hos olika fettsugningstekniker, riskerna och komplikationer, m.m. vid konsultationen. Generellt sett kan sägas att risk för komplikationer ökar med patientens stigande ålder och ökad operations omfattning. Vi tillämpar rutinmässigt profylax program mot ventrombos, blodpropp. För att minimera risker måste ingreppets storlek hållas inom rimliga gränser. För de flesta fallen rör det sig om 1-3 liter avlägsnat fett.

Kostnader

Kostnaderna för behandlingen med fettsugning varierar naturligtviss beroende på ingreppets omfattning, om en eller flera regioner skall behandlas och patientens allmän tillstånd. Den tekniska utrustningen är dyr. Vår maskin för konventionell fettsugning som arbetar med negativ tryck principen inköptes för 10.000 dollar och maskinen för ultraljuds-fettsugning för 55.000 dollar. Fettsugning kan utföras i lokalbedövning, om området inte är alltför stort, t.ex. under hakan. Större ingrepp utförs med medverkan av narkosläkare och patienterna stannar ofta en eller två nätter på kliniken. Därför varierar priserna och måste bedömas för varje patient vid en personlig undersökning. Generellt kan sägas att den totala kostnaden varierar mellan 5 och 32 tusen kronor. Fettsugningar i narkos medför en kostnad på mellan 22 och 32 tusen kronor.

Referenser

1. Niechajev, I. Fettsugning- 6 års erfarenheter i Sverige.
Läkartidningen, Volym 87, Nr. 21. sidor 1873-1876, 1990.

2. Bray, G.A. Definition, measurement and classification of the syndromes of
Obesity. International Journal of Obesity Volym 2, sidor 99-112, 1978.

3. deJong, R.H. Body mass index: risk predictor for cosmetic day surgery.
Plastic and Reconstructive Surgery, Volym108, Nr. 2, sidor 556-567, 2001