Vår personal 

Med.dr. Igor Niechajev

Med.dr. Igor Niechajev examinerades vid Pommerska Medicinska Akademin i Stettin, Polen 1968.Efter att ha arbetat som tolk i svenska under studietiden värvades Dr. Niechajev till Sverige 1969. Specialistutbildning vid St.Görans sjukhus i Stockholm och en 3-årig utbildning i U.S.A. i Chicago och Miami. Specialistkompetens i handkirurgi erhölls vid Universitetssjukhuset i Malmö 1978.

Specialistkompetens i plastikkirurgi erhölls 1979. Dr. Niechajev doktorerade vid Lunds Universitet 1982 och avlade docent examen vid Karolinska Institutet, Stockholm 1986.Dr. Niechajev arbetar sedan 1985 med estetisk plastikkirurgi på heltid. Han är sedan några år konsult i utvecklingsfrågor för bröstimplantat fabriken Eurosilicone i Frankrikeoch har utvecklad ett bröstimplantat av egen design och flera andra tekniska förbättringar. Dr.Niechajev anlitas för att leda kurser i bröstförstoring, vadförstoring,näsplastiker mm för plastikkirurger i olika länder och världsdelar. Han är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi,samt motsvarande Tysk, Schweizisk och Internationell förening. Han har skrivit över 60 vetenskapliga arbeten(klicka här för att se förteckningen)

Dr. Niechajev har tidigare varit  Chairman of Financial Commitee of International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Han leder nu Government Relations Committee.International Society of Aesthetic Plastic Surgery, en förening för 3000 ledande plastikkirurger från 90-tal länder.
Niechajev är också Section Editor for Rhinoplasty (Näskirurgi)vid Journal of Aesthetic Plastic Surgery. Han opererar i snitt 200 näsplastiker per år och har totalt utfört 3300 näsplastiker.
2013 blev dr. Niechajev nominerad  förIPRAS Training Professor of the Academy for Aesthetic Surgery Training ( utbildning av plastikkirurger i olika länder)

Dr. Christian Ramirez

Dr. Christian Ramirez är specialist i plastikkirurgi, specialist i allmän kirurgi, samt är ackrediterad bröstkirurg.

Dr. Ramirez har studerat medicin vid Köpenhamns Universitet och genomgick specialistutbildning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Telemark sjukhus i Norge, avslutad 2015.

Han vidareutbildade sig inom den rekonstruktiva kirurgin vid den berömda Canniesburn Unit of PLastic Surgery i Glasgow, UK.Vidareutbildning i den estetiska kirurgin genomfördes under ledning av en av främsta plastikkirurger i Latinamerika Dr.Jose Zarhi Troy i Santiago i Chile.

Dr. Ramirez är medlem i Svensk och Norsk Plastikkirurgisk Förening och European College of Aesthetic Medicine & Surgery (ECMAS).

Dr. Ramirez arbetar sedan våren 2021 på Lidingökliniken och välkomnar gamla och nya patienter.


Dr. Jan JohanissonDr. Helene HansonSyster Agneta

Helene är allmänläkare och arbetar som koordinator vid kliniken. Agneta är klinikens duktiga mottagningssköterska. Dr. Jan Johanison är klinikens narkosläkare.